student
Sidan uppdaterad 2023-05-02

Studieavbrott

Har du bestämt dig för att inte fullfölja ditt program eller en fristående kurs som du är registrerad på ska du anmäla avbrott.

Kontakta gärna din studievägledare för samtal innan du helt avbryter dina studier.

Ett studieavbrott innebär

Studieavbrott innebär ett definitivt ställningstagande om att avbryta ett program eller en fristående kurs. Det innebär att inga examinationsmoment inom ditt program/kurs kan göras efter avbrottsdatum.

De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet/kursen berörs inte, utan ligger kvar i Ladok. Dina studieresultat uppdateras på Antagning.se när du gör en ny ansökan.

Anmäl studieavbrott

Anmälan görs via detta formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Inkommande datumet räknas normalt som avbrottsdatum. Glöm inte att anmäla till CSN att du avbryter dina studier.

Bekräftelse

Bekräftelse skickas till studenten, berörd personal på JU och i de fall det krävs Migrationsverket.

Kan jag läsa programmet senare?

Om avbrott gjorts kan du söka till programmet igen i konkurrens med andra sökande.

Kan jag läsa den fristående kursen senare?

Om avbrottet gjorts inom tre veckor från kursstart och du inte har tagit några poäng, räknas det som ett tidigt avbrott och du kan söka kursen igen i konkurrens med andra sökande.
Om avbrottet gjorts mer än tre veckor efter kursstart kan du inte söka kursen igen. I mån av plats kan du bli omregistrerad på kursen genom att kontakta JU.