student
Sidan uppdaterad 2013-06-17

Examens- och kursbevis

Ansökan om examensbevis

Kontrollera att alla resultat är inrapporterade i Ladok innan ansökan om examen lämnas. I examensbeviset kan endast avslutade kurser ingå. Ange korrekt adress i ansökan ifall den avviker från uppgifterna i Ladok.

Gör din ansökan här

Handläggningstid

Handläggningen påbörjas när ansökan har inkommit och examensbevis utfärdas inom 60 dagar. Examensansökningar för legitimationsyrken prioriteras.

Examensbevis

Examensbevis som utfärdas vid Jönköping University är tvåspråkiga, svenska och engelska. I examensbeviset anges utbildningens omfattning, godkända kurser, högskolepoäng, betyg, datum för betyg och titel för examensarbetet. Examensbeviset omfattar även Diploma Supplement som bland annat anger innehåll och omfattning av studierna och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Delning av examen

Du som har en examen utfärdad från Jönköping University har möjlighet att dela information om din examen med valfri mottagare (ex. arbetsgivare). Delning görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas tillsammans med personnummer till mottagaren, se information här Öppnas i nytt fönster..

Regler

Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Högskolan i Jönköping

Student som saknar JU-konto

Du som saknar inloggning i Ladok gör din examensansökan här.

Kursbevis

Ansök om ditt kursbevis här

Kontrollera att alla resultat är inrapporterade i Ladok innan ansökan lämnas. Handläggningen påbörjas när ansökan har inkommit. Kursbevis utfärdas inom 60 dagar.

Du som saknar inloggning i Ladok mailar till degree-examen@ju.se

Övergångsbestämmelser äldre examina

Från och med 1 juli 2007 startade en ny utbildnings- och examensstruktur. Du som har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 har rätt att slutföra din utbildning för att ta ut examen enligt äldre bestämmelser till och med 30 juni 2015. För lärarexamen gäller 30 juni 2023. Högskolan i Jönköping utfärdar examen efter 2015 respektive 2023 om du uppfyller examenskraven enligt de äldre bestämmelserna.

Du som har studerat före 1 juli 2007 och avslutat studierna efter 1 juli 2007 prövas mot de nya bestämmelserna. Om du inte uppfyller kraven för examen enligt de nya bestämmelserna kommer din ansökan att prövas mot de äldre examensbestämmelserna om samtliga kursfordringar är slutförda före 1 juli 2015.

Examenskrav enligt äldre bestämmelser

 

Kontakt

E-post:

Degree-Examen@ju.se

Cookieinställningar