student
2023-05-24

2023-05-24

Gästföreläsning med professor Werner De Bondt

Den 7 juni kommer professor Werner De Bondt, Driehaus College of Business, DePaul University, Chicago, att hålla ett öppet seminarium på JIBS med titeln "The behavioral revolution in finance". Vi välkomnar alla anställda och studenter vid Jönköping University till en spännande timme med en av grundarna inom området behavioral finance.

Professor Werner De Bondt

Werner De Bondt studerar psykologin hos investerare och finansmarknader och bidrog till att definiera forskningsområdet behavioral finance långt innan det blev populärt. Hans arbete har publicerats i många av världens främsta akademiska tidskrifter och han är en flitigt anlitad talare för akademiker och professionella investerare runt om i världen.

Under ett besök på JIBS den 5–8 juni kommer professor De Bondt att hålla ett öppet seminarium med titeln "The behavioral Revolution in Finance”.

Vad är Behavioral finances

Behavioral finances som teori föddes i början av 1980-talet. Teorin tar sin utgångspunkt i att finansiella beslut som investeringar inte alls fattas på så rationella grunder som traditionell finansteori vill göra gällande. I stället fattar människor ofta ekonomiska beslut baserade på känslor och kognitiva fördomar snarare än att vara rationella och beräknande. Behavioral finance undersöker psykologin i finansiellt beslutsfattande.

Föreställ dig aktiemarknaden som en person. Den har humörsvängningar (och prissvängningar) som kan vända på ett ögonblick från irriterad till euforisk. Den kan överreagera snabbt en dag och gottgöra nästa. Men kan mänskligt beteende verkligen hjälpa oss att förstå ekonomiska frågor? Ger analys av stämningen på marknaden oss några praktiska strategier? Behavioral finance teoretiker hävdar att så är fallet.

Vad lär man sig? Välkommen att ta del av professor Werner De Bondts forskning och resultat.

Länk till kalendariet: https://ju.se/en/calendar.html?url=6517797%2Fevent%2Fview%2F%3Fid%3D10890%26lang%3Den_gb&sv.url=12.174cdb24138e6aa1b093687