Pressmeddelanden

  • Transpersoner har svårare att få en anställning

    Transpersoner har lägre sysselsättning och ofta lägre arbetsinkomster än andra. Bland annat saknar tre av fem transpersoner jobb. Det visar en avhandling från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University. Avhandlingen visar hur sexuell läggning och könsidentitet påverkar karriärer, företagsöverlevnad och förmögenhetsmönster i Sverige.
  • Risker med förenklad tillståndsprocess för utvinning av kritiska och strategiska råvaror ska undersökas

    ”Guld och gröna skogar: CRMA och utmaningarna för fossilfri elförsörjning i Sverige”, heter projektet som under tre år ska analysera de sociala och miljömässiga konsekvenserna av den förenklade tillståndsprocessen för utvinningen av kritiska och strategiska råvaror, som är en del av EU:s lagstiftningspaket Critical Raw Materials Act (CRMA).
  • Sömnforskare utvärderar senare skolstart

    Från HT 2024 kommer Engelbrektskolan i Borås att skjuta upp skolstarten för elever i ÅK 8 och 9 till klockan 09.00, en timme senare än vanligt. Detta initiativ, som kommer att pågå under hela läsåret, följs av sömnforskaren Malin Jakobsson på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Syftet är att undersöka hur en senare skolstart påverkar elevers sömn, psykiska hälsa och skolprestationer.

Kontakt

Press

press@ju.se

Presstjänst

073- 910 17 53 

Jönköping University i sociala medier

Facebook

Twitter

Denna modul är inte konfigurerad än.

Vertikals – vår forskarblogg

Vertikals är Jönköping Universitys plattform för att göra forskningen mer synlig för en bred publik. Målet är att riva barriärerna mellan akademi och samhälle och ge möjlighet till en mer direkt dialog.