Avslutningshögtiden juni 2024

Avslutningshögtiden 5 juni 2024

På avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap bedrivs utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom våra huvudområden kvalitetsförbättring och ledarskap.

Sök vår masterutbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap

Ansökan är öppen 15 mars - 15 april

För att möta morgondagens komplexa utmaningar inom hälsa och välfärd behöver ständiga förbättringar och förändningsledarskap stå i fokus. På vår masterutbildning får du verktygen.

Vi har utbildat förbättringsledare från hela Sverige sedan 2009. Tillsammans med våra internationella partners har vi skapat ett program som gör avtryck inom hälsa och välfärd.
Information till dig som arbetsgivare som har medarbetare som är intresserade av kvalitetsförbättring och ledarskap. Pdf, 181.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Hälften av utbildningsplatserna reserveras till ett särskilt urval för sökanden som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Som grund för urvalet ska den sökande inkomma med styrkt underlag om lämplighet i att genomgå utbildningen.
Läs mer här > Pdf, 31.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Förbättra framtidens verksamheter

Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa och välfärd. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter.

Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt.

Läs mer om utbildningen på programsidan

Fristående kurser - digitalt på Zoom

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter för att coacha förbättringsarbete i ett mikrosystem med stöd i förbättringsverktyg och coachingstrategier. Du ska sedan använda dessa kunskaper och färdigheter som grund för fortsatt utveckling av din egen coachroll. Redan under kursens gång ska du aktivt tränas i att coacha ett förbättringsteam i din egen eller annan verksamhet.

Mer information om kursen Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

Patientsäkerhet - från teori till praktik 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår från systemteoretiska modeller för att förstå situationer och förebygga vårdskador, där stor vikt läggs på samverkan mellan teknik, regelverk, organisation och människa. Detta för kunna delta i framtida patientsäkerhetsarbetet med människan som resurs och helhetssyn som grund.

Mer information om kursen Patientsäkerhet - från teori till praktik

Co-production in Health and Welfare 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska. This course aims to provide an introduction of the origins and contemporary conceptualisations of co-production and co-design. It will provide practical methods for co-production in daily practice, improvement work and research. During the course students will identify and work with examples of co-production on micro, macro and meso levels and develop understanding of mechanisms of success and potential pitfalls.

Mer information om kursen Co-production in Health and Welfare

Genom en presentation i Miro får du ett litet smakprov av kursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning

Forskningsarbetet bedrivs inom Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Verksamheten i Jönköping Academy syftar till att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Det övergripande målet med verksamheten är att bidra till förnyelse och förbättring av vård och omsorg.

Mer information om Jönköping Academy