På biblioteket finns tre undervisningssalar med olika typer av utrustning. Salarna används i första hand till bibliotekets undervisning av studenter och doktorander och Educates kurser, men kan ibland även bokas av personal på skolorna med hjälp av schemaläggningen.

Antal sittplatser: 30

Salen är designad för studentaktivt lärande med grupparbetsplatser och erbjuder möjligheter för hybridundervisning.

Hitta till C2032

En karta som visar hur man tar sig från entrén till sal 2032 med en röd linje. Linjen går in vid entrén, in i biblioteket och svänger sen höger upp för trapporna till plan 2. därefter följer den korridoren mellan bokhyllorna bort till den norra delen av biblioteket där den svänger höger över bron.

Antal sittplatser: 42

Salen är designad för studentaktivt lärande med grupparbetsplatser. Varje bord har en skärm och det finns även whiteboardtavlor till flera av borden.

När salen inte används för undervisning är den öppen som studieplats för studenter klockan 8:00–16:30. Ingen bokning krävs, tillgång med JU-kort.

Mat eller fika får ej medtagas in i salen.

Antal sittplatser: 30

Salen är designad för studentaktivt lärande med grupparbetsplatser och erbjuder möjligheter för hybridundervisning.

Mat eller fika får ej medtagas in i salen.