Kontakt till samarbetspartners

Forskare i projektet

Forskningsledare och universitetslektor, Tina Olsson


Praktiker i projektet

Magda Välikoski, enhetschef, Farsta stadsdelsförvaltningen

 

Aktörer i projektet

Göteborgs kommun

Humana

Karlskoga kommun

Katrineholms kommun

Norrköping kommun

SOS Barnbyar

Stockholms stad

Strängnäs kommun

 

Rådgivande kommitté

Ulf Axberg
Professor, Fakultet for sosialfag/Faculty of Social Studies
Familieterapi og systemisk praksis/Family Therapy and Systemic Practice
VID vitenskapelige høgskole/VID Specialized University

Catrine Kaunitz
Socionom, lic.
Statens institutionsstyrelse

Anneli Jäderland
Handläggare
Avd. för Vård och Omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Helén Olsson
Lektor och forskare i socialt arbete
Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet

 

2023-04-18